TanAir

New York

Istanbul

Hong Kong

TAN LOJISTIK GRUP
 
 


Çevre Politikamız

 

  • Yaşamın her alanında çevreyi koruma bilinci ile hareket ederek sorumluluğumuzun bilincinde, hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden çevreyi korumak, bu amaçla program ve hedefler belirlemektir.
  • Bu amaç için firmamızda; çalışanlarda çevre bilinci oluşturmak amacı ile eğitim ve çevre kurallarına uyum içinde denetimde süreklilik sağlarız.
  • Hukukun üstünlüğünü esas almakta, insan haklarına saygılı, yasalara ve yürürlükteki çevre mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymayı prensip olarak kabul etmekteyiz.
  • Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yürüttüğümüz tüm faaliyetleri ve şartları sürekli iyileştirme kararlılığındayız.