TanAir

New York

Istanbul

Hong Kong

TAN LOJISTIK GRUP
 
 


Kalite Politikamız

 

  • Lojistik – Taşımacılık hizmeti ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler ve bunlarda yapılan değişiklikler yayımlandıkları tarihte uygulamaya konularak lojistik işlemlerinin bunlara uygun olarak hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanır.
  • Şirketimizin çalışanları müşterinin önemini ve değerini bilir, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak amacıyla uluslararası lojistik işlemlerinin her aşamasında hızlı, yasal, ve güvenilir olarak, güncel bilgilerle zamanında hizmet verir.
  • TAN AIR Sürekli Gelişim amacıyla şirket içi eğitim ve sosyal faaliyetler ile desteklenir.
  • Teknolojik yenilikler, bilimsel ve yönetsel gelişmeler sürekli takip edilir, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bu yeniliklerden ve gelişmelerden yararlanmaları sağlanır.
  • TAN AIR bünyesinde çalışan personelin eğitim gereksinimlerini saptayarak var olan bilgilerini yenileyip daha üst seviyelere taşımak, sektördeki yenilikleri ve değişiklikleri izlemesini sağlamak, görev tanımlarının gerektirdiği yetkinlikleri kazandırarak mesleki verimliliklerini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitimler şirketin eğitim dönemlerinde planlanmaktadır.